xxvi.cz xxvi.cz - Dom?

xxvi.czWebsite Profile

Title: Dom?
Keywords:
Description:Dom? Skupina XXVI Dom? Kontakty Hledat Auto?i Autorsky blog Texty, fotografie, artefakty. Nikdy jsem neměl Japonku Krásny sen o jaru Kulové blesky Jorge Zú?iga Pavlov: Jsem spisovatel a jsem na útěku.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

xxvi.cz Information

Website / Domain:xxvi.cz
Website IP Address:88.86.118.43
Domain DNS Server:ns.forpsi.it,ns.forpsi.cz,ns.forpsi.net

xxvi.cz ranks

Alexa Rank:18982256
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

xxvi.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$5,966
Daily Revenue:$16
Monthly Revenue:$490
Yearly Revenue:$$5,966
Daily Unique Visitors:1,504
Monthly Unique Visitors:45,120
Yearly Unique Visitors:548,960

xxvi.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.6.26
Date Mon, 15 Oct 2018 19:41:39 GMT

xxvi.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

xxvi.cz Alexa Rank History Chart

xxvi.cz aleax

xxvi.cz Html To Plain Text

Dom? Skupina XXVI Dom? Kontakty Hledat Auto?i Autorsky blog Texty, fotografie, artefakty. Prosvítám ti. Z?í? mě? Z?í?? Nikdy jsem neměl Japonku Krásny sen o jaru Kulové blesky Jorge Zú?iga Pavlov: Jsem spisovatel a jsem na útěku. Nej?teněj?í. Kam se poděly stránky Skupiny XXVI? Aforismy a hádanky Martina Váchy U?ili mě pískat Zveme vás na 33. ro?ník otev?eného tv?r?ího setkání Fa?ismus sme?ek aneb kone?né ?e?ení ?í?e st?edu Dom? 30. vyro?í kapely Haj hou Podrobnosti Karel Rada Noviny 7. únor 2017 Zobrazeno: 183 Vytisknout E-mail P?átelé, letos oslavíme 30. vyro?í na?í kapely Haj hou a zároveň vyjde moje nová kniha povídek Kunderion - opět v ostravském nakladatelství Protimluv. Zvu vás na oslavu obého - bu? do Chomutova do klubu Kulisrána nebo do Prahy do (A)void Floating Gallery na náplavce pod Vy?ehradem. Podrobnosti naleznete v p?ilo?enych pozvánkách. Karel Rada 2 komentá?e Valentinsky poeticky ve?er 2017 Podrobnosti Administrátor Noviny 27. leden 2017 Zobrazeno: 180 Vytisknout E-mail V pátek 17. února 2017 od 19 hodin proběhne v Knihovně Eduarda Peti?ky v Brandyse nad Labem ji? ?trnácty ro?ník autorského ?tení sou?asné ?eské poezie Valentinsky poeticky ve?er 2017 Poslechnout si m??ete ver?e těchto autor?: Radek Lehko?iv (Praha) Tomá? Míka (Praha) Zbyněk Ludvík Gordon (Brandys n.L.) Jana Martiníková (Ostrava) Ond?ej Linhart (Praha) O hudební ?ást ve?era se postará písni?ká?ka Katka ?ark?zi (Praha) P?idat komentá? Zveme vás na 33. ro?ník otev?eného tv?r?ího setkání Podrobnosti Roman Szpuk Noviny 19. ?íjen 2016 Zobrazeno: 610 Vytisknout E-mail Milí básníci, vytvarníci i hudebníci, zveme vás na 33. ro?ník otev?eného tv?r?ího setkání, které po?ádá ?Skupina XXVI“ na ?ímsko-katolické fa?e v P?íchovicích v Jizerskych horách od pátku 25. 11. do neděle 27. 11. 2016. P?ijet m??ete u? během pátku. V sobotu chodíváme rok co rok na vylet, kdo bude chtít, m??e se k nám p?idat. Hlavní program plánujeme na sobotu ve?er od devatenácti hodin na fa?e v P?íchovicích. M??ete se p?edstavit se svymi básněmi ?i krat?ími prózami. Pr?běh ve?era a p?ilehlé noci je improvizovany. Na ka?dého p?ipadá pět a? deset minut, zále?í na po?tu ú?inkujících. Slovo doprovodí hudebníci, na stěnách spole?enského sálu ?i na d?evěnych stolech je mo?nost instalovat improvizovanou vystavku. Setkání je otev?ené, p?ijet a ú?inkovat m??e KDOKOLIV. P?íchovice se nacházejí na pomezí Krkono? a Jizerskych hor, zhruba 4 km nad Tanvaldem, ?i 2 km nad Ko?enovem - motorestem, ktery le?í na silnici z Desné do Harrachova. Autobusy tím směrem jezdí z Prahy – ?erny Most, směr Tanvald, Harrachov. Nocleh je zaji?těn na vytápěnych p?dách na molitanovych matracích ve vlastních spacácích, pro choulostivěj?í pak i v pokojích na palandách. K dispozici jsou sprchy, WC, v místě jsou v provozu koloniál h?bitov i hospody. I o stravu bude postaráno. V prostorách fary je zakázáno kou?it. Za Skupinu XXVI vás srde?ně zve Roman Szpuk / 1. máje 268 / 385 01 VIMPERK Tato e-mailová adresa je chráněna p?ed spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 777 135 776 Informace o p?íchovické fa?e: http://krizovatka.signaly.cz/ 1 komentá? Kam se poděly stránky Skupiny XXVI? Podrobnosti Karel J. Bene? Noviny 18. zá?í 2016 Zobrazeno: 1205 Vytisknout E-mail Nepoděly děti, byly nejprve hacknuty a pak prohlá?eny za nebezpe?né a násedovala vyzva "DUCHA DOBY", a? si to dáme do po?ádku. Vpravdě se tomu nedá nic vytykat. Nechali jsme web napospas nájezdník?m a nestavěli ploty, neustále neotesávli palisády, nety?ili vě?e a dělost?ílny, zkrátka se lehková?ně oddávali my?lenkám dobrych úmysl? ?isté poezie. V?echno to musí byt dnes pozásluze potrestáno, a tak ta na?e pohodlnost nás odsoudila k ?inu zoufalému, ktery klasik ozn?uje frází "INTER ARMA SILENT MUSAE". Tak?e konec lelkování, barba?i jsou p?ed branami a je t?eba máknout na novém webu, má-li jaky byt. Ale t?eba mě jako skeptika neberte vá?ně a u?ívejme si nadále starych stránek skupiny XXVI (jmeno "skupina", heslo "26"), kde se narcistně m??eme spat?it v zrcadle starych ?as?, viditelně mizejících. Ov?em opět do doby, ne? stary děravy webněkdo vezme zte?í a velky bratr Internet nás nevyzve, a? si to zase dáme do po?ádku. Ale tu u? budeme pou?eni, ?e p?ece jde o na?e DOBRO. Mo?ná jsem jen vyjukany Evropan, ktery tak dlouho kolonizoval svět, a? mu to svět vrací i s úroky. Nebo vskutku platí tvrzení, ?e ?ijeme v otev?ené knize psychopatologie? Nevím neb jsem vyho?el. Ka?dopádně ne? se to tady celé dá do po?ádku, nezbyvá, ne? to tu celé p?edělat, a to chvíli to potrvá. Uvítám jakoukoliv pomocnou ruku. Neúnavně to tady zatím sledujte. Vá? KJB 1 komentá? Schellerhau Podrobnosti Svatava Anto?ová Svatava Anto?ová 29. prosinec 2015 Zobrazeno: 58 Vytisknout E-mail SCHELLERHAU (?ervenec 2015)motto: …něhu sněhu… (M. Wanek)Tam co je Schellerhau spadlo tolik hvězd ?e z nich vyrostl strom Svítí u? z dálkyZa de?tě po něm stéká t?pyt vody Za sněhové vánice bliká jako majákJen v horkych letních dnech za plného slunce lze kolem něj projít bez pov?imnutíx x x x xV zimě tu byvají ly?a?i a s nimi mo?e ze severu…Va?ím jim ?aj a poslouchám jak do jejich ?e?i nará?í p?íbojZnám ten zvuk Zprvu slaby a vzdáleny roste v mé mysli a po kouskách odlamuje ze vzpomínekA zatímco ly?a?i mluví úlomky padají na ubrus a tajíx x x x xJdu podél zru?enych hranic Z druhé strany sleduje jejich byvalou linii li?kaNeví o mněVítr vane směrem od ní cítím její srstZrcadlově na?lapuje rytmus tlap odpovídá mému kroku Obě si pro sebe zpívámeVítr se obrací Li?ka zachytí m?j pach a zpozorníSpat?í mě - její úlek obnoví hraniceP?esto mi na vte?inu dovolí zadívat se jí do o?í a uvidět v nich své odcizeníx x x x x Vich?ice – ka?dy její závan násobí mou existenciSled ?ivot? ví?í zmateně vzduchem jako vylekané hejno pták? K?ídla o sebe nará?ejí pe?í odletuje a zachycuje se na vrcholcích strom?Vichr na chvíli ustáváNěkolik pírek se uvolňuje z namrzlého jehli?í a sná?í se ke mně dol?… Není vyhnutíA? se dotknou mé tvá?e změní se ve vrásky a já k nepoznáníx x x x xZasně?enym lesem jede tma bíle to praská ?erně zvoní Táhne ji ruská trojka která p?es den vozí hosty sem a tamIluzí tajgy tma jede jede si jede ke mně pro báseňKoně jdou zvolna popaměti Na nozdrách zbytky ve?erního světlaU mého domu tma sesko?í p?eběhne verandu a oknem nahlédne dovnit?VstoupíNajde mě shrbenou nad plamenem sví?ky Bez básně S hore?kou ve studenych dlaníchx x x x xZa plotem sme?ka severskych ps? Vyjí a sledují mě prázdnymi pohledyJen dálka a stesk jimi prosvítají A bledá mod? mělkého mo?eJeden z těch pohled? vyhledá m?j a protne se s ním…Vzedme se vlna písek mi ujede pod nohama Obrovská ledová kra zaplní obzorZbavena sebe svych my?lenek i slov míjím ji velmi těsně ú?ina kterou kolem ní proplouvám je v?ak temná a bez koncex x x x xPravoúhlé cesty jsou matoucí Světové strany v nich mizí a? to bere dechNavíc je mlha viditelnost tak na jedno zabodnutí h?lky?ádny jiny zvuk neklou?e bezvět?ím Ani ozvěnaSunu se dál lezavym p?ítmím z ?ela mi odkapává s?l St?elka instinktu se chvějeMagnety k...

xxvi.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Fri May 19 16:54:18 2017
domain: xxvi.cz
registrant: XPIPNI2940
nsset: FORPSI
keyset: FORPSI-KS-JL3QEDHE
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 25.02.2011 03:59:16
changed: 15.12.2011 01:33:42
expire: 25.02.2018
contact: XPIPNI2940
org: Karel Benes
name: Karel Benes
address: U Smaltovny 24
address: Praha 7
address: 170 00
address: CZ
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 25.02.2011 03:59:14
nsset: FORPSI
nserver: ns.forpsi.net
nserver: ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver: ns.forpsi.it
tech-c: FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 01.10.2007 10:19:47
changed: 05.01.2016 11:50:14
contact: FORPSI
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Kti? 2
address: Kti?
address: 38403
address: CZ
fax-no: +420.383835354
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 04.08.2008 14:42:08
changed: 06.06.2011 13:55:12
keyset: FORPSI-KS-JL3QEDHE
dnskey: 257 3 5 AwEAAefv7DO4EGXZIqyy1XmaIAa3f9CXXOEULgqXKvADelBYr++vpb9RIHL2OTIGiOorHzOEqoi89vO7ujoEK2rkH4x6qY8bPMgTuwRkwTiYG+cv2uq+14+1rYWJCo26DAS6GaXTlUt/+plzZ0/bxIOKCWX7LLHDdDZ69Qgq8stK7fEZ5RGZSzSKO1FIlJL2G368spUQmbX3PZNhrINvH5rEbVSTurHkwcUW+Ix79Nl/Aj8GDLKC+lXAtP6VZTqBzYvX+TF23hH+BTzWKeBe959dctdwB7I/BX3ji7n7SKJREOckjCyvccdwcy50eUwzZnwKk1gRA9eSunmGXpdJ1dDSNes=
tech-c: FORPSI-KEYSET
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 15.12.2011 01:33:41
changed: 15.12.2014 07:50:44
contact: FORPSI-KEYSET
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Kti? 2
address: Kti?
address: 38403
address: CZ
phone: +420.383835353
fax-no: +420.383835354
e-mail: domain@forpsi.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 12.12.2011 11:16:3


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en